Η ερευνητική διπλωματική εργασία απαιτεί χρόνο ερευνητικής ενασχόλησης του φοιτητή κατ’ ελάχιστο 12 μήνες και καλύπτει το Β΄ και το Γ΄ εξάμηνα σπουδών. Στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών το οποίο εστιάζεται στην προετοιμασία της Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης, ο φοιτητής συμμετέχει σε πειραματική-εργαστηριακή και βιβλιογραφική έρευνα (παρακολούθηση σεμιναρίων ειδίκευσης σε συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο και εκμάθηση πειραματικών ερευνητικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία ειδίκευσης). Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής ασχολείται εντατικά με την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης. Η άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή σε σεμινάρια ερευνητικών ομάδων και συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης ή διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών που οργανώνονται στα οικεία εργαστήρια ή γενικότερα στο πλαίσιο του Δ. Π.Μ.Σ..

2021_Joint Seminars in Biotechnology, Biosciences, and Biomedical Research (first cycle: May-July 2021) co-organized by UCRI-Inst. of Biosciences, IMBB-FORTH, Biomedical Res. Dpt., and IIPPS Mol Cell Biol Biotechnol (pdf)

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com