Θέματα διατριβών προτείνονται από τα μέλη (διδάσκοντες / ερευνητές) του προγράμματος αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου. Το εργαστήριο υποδοχής επιλέγεται από τον φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού υπευθύνου της ομάδας (επιβλέποντα) ο οποίος έχει προτείνει το αντίστοιχο θέμα διατριβής. Σε περιπτώσεις πολλαπλών υποψηφίων για το ίδιο εργαστήριο υποδοχής, ο επιβλέπων επιλέγει τον έναν με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως η επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα, η προεργασία που έχει γίνει από τον φοιτητή ως προς την κατανόηση του αντίστοιχου θέματος διατριβής, κλπ. Κάθε εργαστήριο υποδοχής (κάθε επιβλέποντας) αναλαμβάνει έως έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ανά κύκλο εισαγωγής για Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης.

2019 - MSc Mol Cell Biol Biotechnol, Master Thesis Projects proposed (pdf)

2021 - MSc Mol Cell Biol Biotechnol, Master Thesis Projects proposed (pdf)

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com