Θέματα Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας (ΜΚΒ) (Topics in Molecular and Cellular Biology), με βαρύτητα 10 ECTS, σύνολο ωρών διδασκαλίας 60 + 4 για βιβλιογραφικές παρουσιάσεις φοιτητών

Στόχοι: Διασύνδεση βασικών αρχών της βιολογίας με τις σύγχρονες εξελίξεις στις γνώσεις και στις στρατηγικές της μοριακής-κυτταρικής βιολογικής έρευνας.

Θεματικές ενότητες: I, Κυτταρική οργάνωση και λειτουργία (Cellular organization and function). II, Γονιδιώματα και γονιδιακή ρύθμιση (Genomes and gene regulation)

Επιμέρους θέματα και (κατά προσέγγιση) ώρες διδασκαλίας: Ενότητα I: Οργανισμική εξέλιξη (2 ώρες), Μοριακή εξέλιξη (2 ώρες), Χρωματίνη, πυρηνικός φάκελος, πυρηνο-κυτταροπλασματική κυκλοφορία (3 ώρες), Βιοσυνθετικό εκκριτικό μονοπάτι (2 ώρες), Αναδίπλωση πρωτεϊνών in vitro (2 ώρες), Αναδίπλωση πρωτεϊνών in vivo (2 ώρες), Unfolded protein response – ER stress (2 ώρες), Εξωκυττάρωση (2 ώρες), εξωκυτταρικά κυστίδια (εξωσώματα) (2 ώρες), Ενδοκυττάρωση (4 ώρες), Κυτταροσκελετός (4 ώρες), Διαμεμβρανική μεταφορά (3 ώρες), Ενότητα II: Οργάνωση και εξέλιξη γονιδιωμάτων (3 ώρες), Μηχανισμοί γονιδιακής έκφρασης στα Προκάρυα (4 ώρες), Μηχανισμοί γονιδιακής έκφρασης στα Ευκάρυα (4 ώρες), Μεταθετά στοιχεία (2 ώρες), Γονιδιακή ρύθμιση σε συνθήκες θερμικού στρες, οξειδωτικού στρες, υποξίας (4 ώρες), Επιγενετική (3 ώρες), Ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου (2 ώρες), Κυτταρικός κύκλος σε ωοκύτταρα και ωάρια (2 ώρες), Κυτταρική σηματοδότηση και μεταβολισμός (2 ώρες), Παραδείγματα πορειών κυτταρικής σηματοδότησης (4 ώρες)

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1812

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com