Η επίδοση του φοιτητή στην ερευνητική διπλωματική εργασία αξιολογείται από πενταμελή εξεταστική επιτροπή διδασκόντων του προγράμματος, σε διαδικασία ανοικτής δημόσιας υποστήριξης, μετά την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή. Ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης της Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης του φοιτητή, πρέπει να τονισθεί ότι αξιολογείται κατά κύριο λόγο ο βαθμός κατανόησης του ερευνητικού θέματος, η εργαστηριακή απόδοση και η ικανότητα μετάδοσης των αντίστοιχων επιστημονικών γνώσεων και προοπτικών με σαφή και περιεκτικό τρόπο, όπως προκύπτει από την εικόνα του γραπτού κειμένου και της προφορικής παρουσίασης και την εμπεριστατωμένη εισήγηση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. ή ερευνητή.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com